chewie uten fabric

Skriven av relekang

Da vi først lagde chewie, brukte vi Fabric til den delen av chewie som logger inn på serverne og oppdaterer prosjektene. Ettersom chewie er skrevet i JavaScript med Node.js, og Fabric er et Python-bibliotek, måtte vi bruke child_process i Node for å kalle på Fabric-koden vår. Dette var ikke en optimal situasjon, men et greit sted å starte siden vi tidligere har brukt Fabric mye til å deploye manuelt.

Vi har nå byttet ut denne delen av chewie med noe som er skrevet i JavaScript. Vi ønsket å bruke Node-modulen ssh2 til å koble til våre servere over SSH. ssh2-modulen er eventbasert. Det vil si at man må sette opp eventlyttere for å kjøre kommandoer over en SSH-tilkobling. Nedenfor vises hvordan man kunne kjørt kommandoen date over en tilkobling satt opp med ssh2.

var conn = new Client();
conn.on('ready', function() {
 console.log('Client :: ready');
 conn.exec('date', function(err, stream) {
  if (err) throw err;
  stream.on('close', function(code, signal) {
   conn.end();
  }).on('data', function(data) {
   console.log('STDOUT: ' + data);
  })
 });
}).connect(options);

Når vi deployer, så kjører vi flere kommandoer etter hverandre. Dette hadde allerede ført til at vi hadde måttet sette opp flere lyttere, og håndtere nedkoblingen av forbindelsen i etterkant, ikke i stream.on('close'). Vi ønsket derfor en bedre løsning, der vi ville kunne gi en liste med kommandoer og håndtere output med lyttere, men håndtere resultater med callbacks eller promises. Vi var mer positive til promises enn til callbacks, siden vi allerede bruker promises der det er egnet i de fleste av våre JavaScript-prosjekter. Lurer du på hva promises er eller hvorfor vi bruker det, kan du ta en titt på denne artikkelen, eller overtale noen til å skrive en bloggpost om promises på denne bloggen. Vi lagde derfor promised-ssh som en promise-abstraksjon av ssh2. Denne pakken gjør at vi kan kjøre, for eksempel, date på en server med koden nedenfor.

ssh
 .connect(options)
 .then(function(connection) {
  return connection.exec(['date']);
 })
 .spread(function(stdout, stderr) {
  if (stdout) console.log('STDOUT: ' + stdout);
 })
 .catch(function(error) {
  console.log('Could not run command')
 });

Den store fordelen med å ha byttet ut Fabric med promised-ssh, er at vi nå har bedre muligheter til å håndtere feil på en god måte. I tillegg har vi nå droppet et helt språk, slik at vi ikke lenger trenger å bruke dobbelt opp med pakkebehandlere og testverktøy, noe som gjør oppsettet av prosjektet enklere.

Dersom du er interessert i hvordan vi har tatt i bruk promised-ssh kan du se på Deployment-objektet. Det kan brukes så enkelt som i koden nedenfor.

new Deployment('chewie')
 .run()
 .then(function() {
  console.log('Successfully deployed chewie');
 })
 .catch(function(error) {
  console.log('An error occured while deploying chewie', error);
 });

← Attende