census

Skriven av relekang

I webkom har vi noen maskiner og Raspberry Pis som har dynamiske IP-adresser. Vi ønsket derfor en enkel oversikt over hvilke IPer de har og en status på om de er oppe. Vi tenker at flere Abakus-studenter kan ha bruk for en slik tjeneste og vil derfor gjøre det mulig for medlemmer av Abakus å bruke census. Slik det er nå kan alle “rapportere” til census.

Census er et express.js prosjekt. Express.js er et minimalistisk webrammeverk for node.js. Nettsiden har en offentlig del og en del som krever autentisering. Den offentlige delen kan man se på bildet nedenfor.

Census slik det ser ut når man ikke er logget inn

Det er ikke så stor forskjell på de to delene. Når man har logget inn vises det litt mer informasjon og flere maskiner. Det som blir vist når man har logget inn er IP og brukernavn. Siden det er mulig å rapportere maskiner som ikke tilhører Abakus så må brukernavn rapporteres. De som ikke har abakus som brukernavn vil ikke bli vist før man logger inn.

Autentisering blir håndtert med passport-abakus som vi har skrevet en bloggpost om tidligere. Det vil si at alle med en bruker på abakus.no kan logge inn.

Nå tenker du kanskje hvordan kan man rapportere inn til census? Det som må gjøres er å sende en POST forespørsel til census.abakus.no/api/report. I POST-dataene må det legges inn tjenernavn og brukernavn. Vi har satt opp dette som en cronjobb hvert 10. minutt på våre servere. Derfor vil ikonet på nettsiden bli rødt dersom det ikke har kommet en ny POST forespørsel de siste 15. minuttene.

Census finnes på census.abakus.no og prosjektet finnes på github.com/webkom/census. Vi er veldig takknemelige for tilbakemeldinger åpne ett issue om du har spørsmål eller forslag til forbedringer.

← Attende