Mars 2024

Skriven av Bestem0r

Mars månad er over og Webkom har vert svært travle! I tillegg til ei enorm liste med forbetringar, nyhender og fiksar, har me nemleg hatt vår årlege påskeeggjakt! 🐣 Og i denne utgåva vil du endeleg få svar på kven som vann denne gjeve konkurransen! 🏆 Men først, her er ein oversikt over kva me har jobba med i mars! 🎉


PS: Lurar du på kvar du kunne finne alle påskeegga? 🤔 Dette vil bli avslørt i ei BONUS-UTGÅVE av utviklarbloggen veldig snart! 🎉

Påskeeggjakt

Som vanleg, har Webkom arrangert si årlege påskeeggjakt for alle abakule (takk til Tuva Horgen som kom med forslaget)! I år var til saman 21 påskeegg gøymde omkring på Webkom sine mange nettsider, og ei rekke flinke eggejaktarar sendte inn svar til oss! 🥚 Men så så til det store spørsmålet: Kven vann påskeeggjakta i år? 🏆 Mine karar og kvende, me har gleda av å kunngjere at vinnaren av årets påskeeggjakt er… 🥁🥁🥁… Vegard Ervik og Juni Bugge 🎉🎉🎉

Desse to fann heile 20 egg og er dermed vinnarane av ein eigen BADGE på abakusprofilen sin! 🏅 Gratulerar så mykje til dykk begge!

På delt andreplass finn me Fredrik Roos og Per Henrik Mork Viken med 15 egg, fjerdeplassen går til Christian Andersen med 12 egg, og femteplassen går til Jonathan Helgesen med 11 egg! 🎉 Gratulerar til alle som deltok!

egg

Nytt design på røystefunksjonen

I mars har me også lansert eit oppdatert design på den kjære røystefunksjonen vår! 🗳️ Med ei meir moderne utforming, er det enklare enn nokon gong å gjere di stemme høyrd. 🎉

Før Etter
vote vote

Nytt design på arrangementredigeraren

I tillegg har me også pynta litt på arrangementredigeraren vår! 🎨 Den er no inndelt i ulike seksjonar, og nyttar all horisontal plass på sida framfor å vere ein lang liste med felt. 🎉

Før Etter
event event


Fullstendig endringslogg for mars


← Attende